CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Newsy

Peregrynacja relikeii bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Peregrynacja relikwii bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego jest organizowana przez Naczelne władze ZHR z okazji Roku Stefana Wincentego Frelichowskiego w setną rocznicę Jego urodzin. Peregrynacja rozpoczęła się 8 września 2013 roku  pielgrzymką na Jasną Górę i poprzez okręgi i środowiska ZHR – dolnośląskie, górnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, okręg północno-zachodni i pomorski dotrze do nas w dniu 07 grudnia. Relikwie będą gościły w naszym płockim hufcu przez dwa dni i od nas powędrują dalej do środowisk Okręgu Mazowieckiego i dalej do pozostałych okręgów ZHR by zakończyć swą wędrówkę po wszystkich okręgach ZHR uroczystą mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w dniu 23. Lutego 2014r.
Plan pobytu relikwii bl. Phm. S.W.Frelichowskiego w Płocku  jest następujący :
W dniu 07 grudnia ok godz. 15.00 przyjazd relikwii do Płocka.
Godz. 15.15  - Emisja filmu: „Cristiada” – DDM „Studnia” .
Godz. 18.00 Msza Święta w Kaplicy – DDM „Studnia”.
Godz. 19.30 – 21.00 Zamyślenie dla instruktorów, harcerzy starszych i młodzieży:
bł. ks. phm. S.W. Frelichowski wzorem dla młodego człowieka.
Godz. 21.00 – 24.00  - Harcerskie czuwanie przy relikwiach Błogosławionego Patrona .
08 – 09 grudnia – peregrynacja relikwii w Ciechanowie – ks. Grzegorz Walczak HO
09 – 10 grudnia – peregrynacja relikwii w Rypinie – ks. phm. Jarosław Cichocki HO
Chcemy zaangażować możliwie wszystkie lokalne środowiska ZHR i ZHP , tak aby jak najwięcej druhen i druhów wzięło udział w przebiegu i organizowaniu peregrynacji
Chcemy peregrynację poprowadzić możliwie jak najuroczyściej z zachowaniem pełnej czci wobec relikwii , pragniemy również aby charakter tego wydarzenia  był jak najbardziej religijny i duchowy .
W kościele Katolickim relikwie świętych są ważnym elementem pobożności ludowej i kultu oddawanego w sposób publiczny świętym Pańskim. relikwie są zewnętrznym i namacalnym znakiem obecności świętych Pańskich. „W przypadku bł. Druha Wicka można stwierdzić, że to z samej woli Bożej posiadamy relikwie. W obozie w Dachau, na ostatnim przystanku jego męczeńskiej drogi znalazł się pośród więźniów pewien student medycyny – Stanisław Bieńka, który pracował w obozie w Dachau przy chorych oraz wywoził ciała zmarłych, zachował fragmenty kości palców Księdza Stefana. Z góry przewidywał, że będą potrzebne jako relikwie, mając na uwadze, że ks. Frelichowski zmarł w opinii świętości. Jeden z nich umieścił w gipsowej odlanej pośmiertnie masce ks. Wincentego, drugi natomiast ukrył w kawałku wapna i schował go w metalowym opakowaniu, a potem zakopał na terenie obozu. Te wyjątkowe pamiątki po świętym więźniu obozu koncentracyjnego w Dachau przetrwały wojnę. W konsekwencji dzisiaj możemy się radować, że bł. Ksiądz Stefan ma swoje relikwie. Reszta ciała ks. Frelichowskiego została spopielona w piecu krematorium obozowego. Pomimo niewielkich ilości relikwii podzielono je i przeznaczono dla wielu miejsc i środowisk”…
Jedna  z powstałych w  ten sposób relikwii została przekazana  dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zostały one umieszczone w metalowym relikwiarzu w kształcie Krzyża Harcerskiego a stałym powiernikiem naszych relikwii jest kapelan naczelny ZHR.
20 czerwca 1999 roku Rada Naczelna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego  - Patronem Harcerstwa Polskiego.
20 września 2002 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem.
Celem peregrynacji jest pogłębienie kultu bł. Druha Wicka, przypomnienie jego postaci, rozwój religijny, pogłębienie wiary - zważywszy, że w Kościele powszechnym przeżywaliśmy Rok Wiary. Ponadto zadaniem peregrynacji jest propagowanie pośród członków ZHR , a także ZHP postaci ks. phm. Frelichowskiego jako patrona harcerstwa i wypraszanie wszelkich potrzebnych nam łask Bożych przez jego wstawiennictwo.
Taka uroczysta peregrynacja to świetna okazja do uwielbienia Pana Boga za otrzymane łaski, za ZHR i cały ruch harcerski, a ponadto do wznoszenia modlitw za przyczyną bł. Druha Wicka w intencji naszych druhen i druhów, w intencji zastępowych, drużynowych i wszystkich, którzy wspierają dzieło wychowania metodą harcerską. Oby ta peregrynacja była wykorzystana przez wszystkich członków i sympatyków ZHR i ZHP do wzbudzania nowych dobrych intencji, przedsięwzięć, pozytywnych inspiracji i pogłębienia więzi z Bogiem i świętymi.
Intencja ogólna w jakiej modlić się będziemy w czasie peregrynacji w naszym środowisku, to prośba za każdego  harcerza i harcerkę Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego, o niezachwianą wierność ideałom harcerskim: Prawu i Przyrzeczeniu Harcerskiemu, szczególnie za  wszystkie instruktorki  i instruktorów .
Błogosławiony ks. phm. S.W.Frelichowski to nie tylko patron harcerzy , to również patron polskiej młodzieży . Dla tego też zapraszamy na nasze uroczystości całą młodzież i wszystkich mieszkańców naszego książęcego grodu, którzy czują się młodo. Będzie nam naprawdę miło wspólnie prosić modlić się o wszelkie łaski za Jego wstawiennictwem i czuwać przy Jego relikwiach.
Oby ta peregrynacja była wykorzystana przez wszystkich członków i sympatyków ZHR i ZHP w Płocku do wzbudzania nowych dobrych intencji, przedsięwzięć, pozytywnych inspiracji i pogłębienia więzi z ludźmi , Bogiem i świętymi.
 

Z harcerskim pozdrowieniem: „Czuwaj”

Ks. pwd. Krzysztof Świerczyński HO 

Diecezjalny Kapelan Harcerzy i Harcerek


© 2008 Diecezja Płocka