CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Newsy

Tradycje wiary, a dziedzictwo narodowe ziemi płockiej

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej serdecznie zaprasza na

 
SYMPOZJUM NAUKOWE
na temat:
„Tradycje wiary, a dziedzictwo narodowe ziemi płockiej”
które odbędzie się
 

23 listopada 2013 roku

w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku

ul. Tumska 3 (przy Katedrze Płockiej)

 
 
PROGRAM

 9.00 -   9.45        Zapisy uczestników – Recepcja, Opactwo Pobenedyktyńskie

10.00 – 11.00       Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Piotra Libery Biskupa Płockiego

                             – Katedra Płocka

11.15 –14.00        wystąpienia i referaty: – Opactwo Pobenedyktyńskie

  • Słowo wprowadzające i powitanie gości - Danuta Janicka, prezes AKDP
  • Słowo J.E. ks. bpa Piotra Libera Biskupa Płockiego
  • referat 1 „PORTA FIDEI” – ks. Kan. Stefan Cegłowski – wcześniej dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, obecnie Proboszcz Parafii Katedralnej
  • gawęda „Żołnierze Boga i Ojczyzny” poświęconą tym, którzy stali się symbolami wiary i miłości, Ojczyzny, a są to: Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Prymas Tysiąclecia–Stefan Wyszyński, Bohaterowie Powstania Styczniowego, „Kamieni na Szaniec” i Powstania Warszawskiego - wygłosi Barbara Wachowicz autorka książek, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych
  • „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – program artystyczny - p. Halina Łabonarska - polska aktorka (od 2005 występuje w stołecznym Teatrze Ateneum)
  • referat 3 „Przesłanie ks. bpa Czesława Kaczmarka Dyrektora Akcji Katolickiej w  Płocku w 50 rocznicę śmierci

 – ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski - socjolog, teolog, profesor nauk teologicznych w WSD w Kielcach

14.00 - 15.00     Poczęstunek

15.00 – 15.15     Świadectwo nawrócenia – p. Waldemar Bieniak

15.20 – 16.20     „Tradycje wiary,  a dziedzictwo narodowe” – dyskusja panelowa z udziałem ks. bpa Piotra Libery i 
                            zaproszonych gości

16.20 – 16.30      Słowo podsumowujące sympozjum – ks. Piotr Marzec, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji

                            Płockiej

16.30 - 16.50      Podsumowanie konkursu ”Dziedzictwo wiary w mojej rodzinie, parafii, diecezji”, wręczenie nagród

16.50                   Błogosławieństwo pasterskie Biskupa Płockiego ks. bpa Piotra Libery

19.00                   Koncert pieśni religijnych i patriotycznych z udziałem solistów renomowanych teatrów muzycznych

                            w Polsce: p. Eweliny Hańskiej i p. Ryszarda Morki – Katedra Płocka

 
 
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie
 
 

Udział w sympozjum prosimy zgłaszać do dn. 18. 11. 2013, w biurze Akcji Katolickiej

(wtorki i czwartki), telefonicznie. 24 262 50 60 w godz. 10.00 – 14.00

lub poczta elektroniczną: akcjakatolicka_plock@op.pl

© 2008 Diecezja Płocka