CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Newsy

Ignacjańskie Ćwiczenia Duchowe w Płockiej Farze
Temat programu duszpasterskiego w nowym roku liturgicznym brzmi: „Wierzę w Syna Bożego”. Istotnym terminem tego programu jest Słowo Boże, które winniśmy uwzględniać w ogólnym planowaniu duszpasterstwa, ale szczególnie w aspekcie przepowiadania. Parafia Farna w Płocku, odpowiadając na wezwanie roku duszpasterskiego, by Słowo Boga stawiać w centrum naszego głoszenia, proponuje w Adwencie Ignacjańskie Ćwiczenia Duchowe (IĆD). Jest to sposób odprawiania indywidualnych rekolekcji w domu i miejscu pracy, przez cały czas trwania Adwentu. Propozycja IĆA skierowana jest do osób, które pragną nauczyć się osobistej więzi z Bogiem nie opuszczając swego, codziennego środowiska życia, pośród zwykłych prac i obowiązków zawodowych. W trakcie trwania ćwiczeń podejmujemy codzienną medytację metodą św. Ignacego, ignacjański rachunek sumienia, lekturę duchową („Jak modlić się w codzienności”, o. Stanisława Biela SJ i o. Dariusza Wiśniewskiego SJ) oraz staramy się być w zażyłości z Jezusem Eucharystycznym. Raz w tygodniu, w niedziele adwentu (1, 8, 15, 22 XII), jesteśmy zapraszani na konferencję tematyczną, która jest wprowadzeniem do modlitwy osobistej w ciągu tygodnia. Podczas ćwiczeń możemy skorzystać z rozmowy duchowej z księdzem. Zapraszamy do głębszego przeżycia szczególnego czasu Adwentu. Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Krzysztof Rucińskiego – wikariusza płockiej fary. Kontakt: ks.krzysztof.rucinski@gmail.com
© 2008 Diecezja Płocka