CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Newsy

23 Sacrosong Diecezji Płockiej - Pułtusk Popławy 2014
Pierwszy Sacrosong Diecezji Płockiej odbył się 35 lat temu w Pułtusku. Pamiętając o tej zobowiązującej dacie Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wraz z parafią pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku organizuje 23. Sacrosong Diecezji Płockiej, finał którego odbędzie się 10 maja 2014 r. w Pułtusku Popławach. Celem sprawnego przeprowadzenia eliminacji i wyłonienia najlepszych schól, zespołów muzycznych i chórów parafialnych z poszczególnych parafii zostały utworzone rejony i ustanowieni księża odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie eliminacji w swoich rejonach. Szczegółowy regulamin poniżej.
REGULAMIN
1. W Sacrosongu występują trzy kategorie wykonawców:
• parafialne schole dziecięce (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów),
• młodzieżowe zespoły muzyczne (uczniowie gimnazjum, szkół średnich, studenci, młodzież pracująca),
• chóry parafialne (osoby dorosłe).
2. Sacrosong przeznaczony jest dla grup działających przy parafiach diecezji płockiej, które biorą czynny i systematyczny udział w liturgii.
3. Zgłaszając do eliminacji rejonowych podajemy: nazwę grupy, parafię pochodzenia, krótką historię powstania i ogólną prezentację oraz wymagania sprzętowe tzw. rider (załącznik). Zgłoszenia kierujemy do kapłana odpowiedzialnego za eliminacje rejonowe (patrz pkt. 5).
4. Odpowiedzialny w rejonie kapłan (dekanalny duszpasterz młodzieży) w porozumieniu z księżmi danego rejonu przeprowadza w dowolnym czasie eliminacje rejonowe i do dn. 5 marca 2014 r. (termin nieprzekraczalny) zgłasza do Wydziału Duszpasterskiego zwycięzców rejonowych (1 schola dziecięca, 1 zespół młodzieżowy oraz 1 chór). Nie ma możliwości zgłoszenia dwóch pierwszych miejsc w jednej kategorii. 
5. Rejony (9), w których przeprowadza się eliminacje oraz księża odpowiedzialni:
• Rejon sierpecki (dekanaty: Sierpc, Tłuchowo, Dobrzyń n. Wisłą) – ks. Krzysztof Załęski
• Rejon nasielski (dekanaty: Nasielsk, Serock, Zakroczym) – ks. Marek Pszczółkowski 
• Rejon rypiński (dekanaty: Rypin, Dobrzyń n. Drwęcą) – ks. Rafał Pabich
• Rejon raciążski (dekanaty: Bielsk, Bodzanów, Raciąż) – ks. Sławomir Buńkowski 
• Rejon płocki (dekanaty: Płock-Wschód, Płock-Zachód, Gąbin, Gostynin) – ks. Jacek Gołębiowski 
• Rejon pułtuski (dekanaty: Maków Mazowiecki, Pułtusk) – ks. Adam Brzeziński
• Rejon mławski (dekanaty: Mława, Dzierzgowo, Żuromin) – ks. Rafał Winnicki
• Rejon płoński (dekanaty: Płońsk, Wyszogród, Strzegowo) – ks. Tomasz Tomczak
• Rejon ciechanowski (dekanaty: Ciechanów-Wschód, Ciechanów-Zachód, Przasnysz) – ks. Grzegorz Walczak 
6. Eliminacje w kategorii schole i zespoły dotyczą 1 pieśni liturgicznej oraz 1 piosenki religijnej. Dla chórów są to 2 pieśni liturgiczne. 
7. Wyboru pieśni należy dokonać w oparciu o następujące źródła: „Śpiewnik liturgiczny”, red. Ks. K. Mrowiec, Lublin 1997; „Śpiewnik Exultate Deo” (dowolne wydanie); Ks. J. Siedlecki, „Śpiewnik Kościelny” (dowolne wydanie); Ks. H. Chamski, „Śpiewnik Kościelny” (dowolne wydanie) oraz inne zatwierdzone przez władzę kościelną.
8. Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 10 min.
9. Jury etapu rejonowego powinno być złożone przynajmniej z 3 osób, reprezentujących wszystkie dekanaty z rejonu (polonista, muzyk, ksiądz rejonu, w którym odbywają się eliminacje itp.).
10. Księża Dziekani z poszczególnych rejonów proszeni są o pomoc organizacyjną i materialną dla godnego i sprawnego przebiegu etapu rejonowego. 
11. Finał diecezjalny odbędzie się dn. 10.05.2014 r. (sobota) w Pułtusku Popławach. 
12. Schole, zespoły muzyczne i chóry w czasie finału będą oceniane wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu (0-5 pkt),
• wartość muzyczna kompozycji (0-5 pkt),
• interpretacja (0-5 pkt),
• aranżacja (0-5 pkt),
• dykcja (0-5 pkt),
• ogólna prezentacja (0-5 pkt).
13. Najlepsze grupy zostaną nagrodzone.
14. Organizatorzy zapewniają uczestnikom finału:
• sprzęt nagłaśniający (6-8 mikrofonów),
• perkusję (pozostałe instrumenty we własnym zakresie),
• lekki posiłek - kanapki, ciastka i napoje,
• nie ma możliwości noclegów.
15. Eliminacje i przebieg XXIII Sacrosongu koordynuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej wraz z parafią pw. Bożego Miłosierdzia w Pułtusku Popławach.
16. Szczegółowy program Finału Diecezjalnego Sacrosongu będzie podany w okólniku, na stronach Wydziału Duszpasterskiego oraz parafii p.w. Bożego Miłosierdzia na miesiąc przed terminem.
© 2008 Diecezja Płocka