CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Newsy

Ogólnopolskie spotkanie proboszczów Koinonia
Zapraszamy na kolejne ogólnopolskiego spotkanie Koinonia – Ku odnowie wspólnoty lokalnej, które odbędzie się w Porszewicach, w terminie 8-10 października 2013 r. Spotkanie rozpoczyna się we wtorek obiadem o godzinie 13.00, kończy w czwartek obiadem o godz. 13.00. Adresatami spotkania są proboszczowie wywodzący się z Ruchu Światło-Życie lub pragnący realizować pastoralną wizję ks. Blachnickiego w parafiach powierzonych ich pieczy oraz moderatorzy Ruchu Światło-Życie. Celem spotkania jest budowanie trwałej wspólnoty kapłanów-proboszczów związanych z Ruchem Światło-Życie; wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń wynikających z posługi proboszczowskiej; tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej Ruchu Światło-Życie, której celem będzie inspirowanie i wprowadzanie w życie soborowej wizji parafii wspólnoty wspólnot.
W tym roku pochylimy się nad tematem „Ruch Światło-Życie w służbie odnowy wspólnoty parafialnej”. Będzie okazja do zapoznania się z dokumentem uchwalonym podczas ostatniej Kongregacji Diakonii „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot, jako formy realizowania się Kościoła lokalnego – cel Planu Ad Christum Redemptorem 2” oraz z propozycjami formacyjnymi „Odkrywanie chrześcijaństwa”, „Akademia rozwoju chrześcijanina” oraz „Projekt Prawda”.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu KOINONIA można kierować do 3 października br. na adres:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
mail: sekretariat@oaza.pl, tel. 603 871 658.
Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

  

© 2008 Diecezja Płocka