CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Newsy

Diecezjalna Pielgrzymka Wiary do Ziemi Świętej (15-23 października 2013 r.)

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA WIARY DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 

pod przewodnictwem J.E. Piotra Libery Biskupa Płockiego 

15-23 października 2013 roku

Intencja:

"O pokój na Bliskim Wschodzie i solidarność z prześladowanymi tam chrześcijanami"

Organizatorem Pielgrzymki:

ks. Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej

Dzień 1

Dzień przeznaczony na przejazd do Izraela. Zbiórka uczestników pielgrzymki na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie:

Grupa I – 7.30 (zbiórka na lotnisku, przelot izraelskimi liniami El Al, przylot do Tel Avivu 14.20).

Grupa II – 20.00 (zbiórka na lotnisku, przelot polskimi liniami LOT, przylot do Tel Avivu 02.50 następnej doby).

Przynależność do grupy jest uzależniona od terminu wpisania się na listę uczestników pielgrzymki. Po odprawie bagażowo-paszportowej przelot do Tel Avivu, skąd udamy się na nocleg do Betlejem.

Uwaga! Wydruku potwierdzenia na przelot nie należy niszczyć, gdyż służy do przelotu tam i z powrotem (każdy uczestnik otrzyma takie potwierdzenie na lotnisku w Warszawie).

Dzień 2

13.00 – zbiórka uczestników wyjazdu przy recepcji w hotelu skąd udamy się do Bazyliki Narodzenia Pańskiego - wybudowanej ponad grotą uważaną za miejsce narodzin Jezusa. Kościół ten jest jedną z najstarszych chrześcijańskich świątyń, w której odprawiane są nabożeństwa. W Betlejem odwiedzimy także Grotę Mleczną, w której jak głosi tradycja znalazła schronienie Święta Rodzina w drodze do Egiptu. Msza św. w kościele św. Katarzyny – kościele bezpośrednio przylegającym do Bazyliki Narodzenia Pańskiego.

Dzień 3

Zwiedzanie Jerozolimy, w czasie którego poznamy między innymi Górę Oliwną. Na położonej na wschód od Starego Miasta Górze Oliwnej znajduje się przede wszystkim najstarszy i największy na świecie cmentarz żydowski oraz wiele kościołów upamiętniających wydarzenia związane z pojmaniem Jezusa i Jego wniebowstąpieniem. Na Górze Oliwnej odwiedzimy miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Ojcze Nasz, a także Kościół „Jezus Zapłakał”, Ogród Oliwny, Kościół Wszystkich Narodów ze skałą, na której Chrystus się modlił przed pojmaniem oraz Grotę Zdrady i Grób MB.  Tego dnia będziemy także uczestniczyć w nabożeństwie drogi krzyżowej na Via Dolorose i w Bazylice Grobu Pańskiego. Via Dolorosa to Droga Męki - nazwa uliczek w Jerozolimie, którymi przed prawie dwoma tysiącami lat szedł Chrystus dźwigając swój krzyż na Golgotę. Bazylika Grobu Pańskiego stoi  na prawdziwym miejscu ukrzyżowania, pogrzebania i zmartwychwstania Chrystusa. Na początku I wieku był tu nieużywany kamieniołom. Według Ewangelii św. Jana ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło na przypominającym wyglądem czaszkę miejscu, poza murami miasta i niedaleko grobów. Archeolodzy odkryli groby pochodzące z tego okresu, więc miejsce to zgadza się z tekstem Ewangelii. Msza św. w bazylice konania Getsemani. Nocleg w Betlejem.

Dzień 4

Przejazd do Hajfy. Mówi się często, że w Jerozolimie się modlą, w Tel Awiwie - tańczą, a w Hajfie pracują. Okazuje się, że jest więcej niż szczypta prawdy w tym powiedzeniu. Udamy się do sanktuarium "Stella Maris" na Górze Karmel  oraz do groty proroka Eliasza. Z Hajfy udamy się do Kany Galilejskiej. W tym arabskim miasteczku Jezus dokonał pierwszego cudu przemieniając na weselu wodę w wino. Tutaj też uzdrowił syna urzędnika królewskiego. Z Kany pochodził apostoł Natanael (Bartłomiej). Po pobycie w kościele wybudowanym na miejscu cudu udamy się  do Nazaretu. Obecnie Nazaret jest dość dużym miastem ale 2000 lat temu była to niewielka osada. W Nazarecie udamy się do Bazyliki Zwiastowania. Nowoczesna bazylika stanęła w miejscu kościoła z XVIII wieku, w którym pokazywano grotę. W grocie tej „według tradycji” miało miejsce Zwiastowanie. Kościół XVIII-wieczny, stosunkowo niewielki, z powodów politycznych wybudowany naprędce i niegodny tak ważnego wydarzenia zbawczego, postanowiono zburzyć i wybudować aktualną bazylikę. Przy tej okazji przeprowadzono badania archeologiczne, które potwierdziły prawdziwość tradycji. W tym samym miejscu już krzyżowcy w XII wieku wybudowali duży kościół. Uciekli się do kilku sztuczek architektonicznych zastosowanych tylko po to, aby chronić Grotę. Oczywiście my tak jak całe rzesze innych  pielgrzymów podejdziemy do Groty Zwiastowania i do kościoła górnego, w którym kamienne ściany bazyliki są udekorowane bogatą kolekcją fresków przedstawiających różne wyobrażenia Maryi z Dzieciątkiem - dar Kościołów chrześcijańskich z całego świata. W mieście tym odwiedzimy także kościół św. Józefa Żywiciela, wybudowany w 1914 r. na terenie uważanym za tradycyjne miejsce warsztatu ciesielskiego św. Józefa. Zobaczymy Źródło Maryi - niepozorne dziś ujęcie wody poniżej kościoła Archanioła Gabriela przy Paul VI St. Ponieważ niektórzy ludzie uważają, że to tutaj Archanioł Gabriel ukazał się Maryi, wierzą oni również, że woda ze źródła ma właściwości lecznicze. Msza św. w Nazarecie. Na nocleg powrócimy do Betlejem.

Dzień 5

Po śniadaniu udamy się do Ain Karem. Ain Karem znajduje się 7 km na zachód od centrum Jerozolimy. Nazwy tej nie wymienia żaden z Ewangelistów, jednak tradycja chrześcijańska wiąże tę miejscowość z opisaną w Ewangelii według św. Łukasza wizytą Maryi u krewnej - z nawiedzeniem św. Elżbiety. Poniżej Kościoła Nawiedzenia znajduje się miejsce narodzin Św. Jana Chrzciciela, nad którym obecnie wznosi się kościół pod jego wezwaniem. Następnie przejedziemy przez fragment pustyni Judzkiej do Jerycha, gdzie zobaczymy Sykomorę – drzewo, na które wspiął się Zacheusz i Górę Kuszenia. Będziemy mieli także możliwość sprawdzenia, czy w źródle Eliasza rzeczywiście płynie słodka woda. Z Jerycha udamy się nad Morze Martwe. Akwen ten nie jest w rzeczywistości żadnym morzem, tylko śródlądowym jeziorem usytuowanym w najniższym punkcie Ziemi. Położone jest na 400 metrach poniżej poziomu morza, a w najgłębszym miejscu jego dno obniża się o kolejne 400 metrów. Morze Martwe jest także najbardziej zasolonym zbiornikiem wodnym, wielokrotnie bardziej niż Morze Śródziemne, Pacyfik czy Atlantyk (możliwość krótkiej kąpieli). Msza św. w Ain Karem. Nocleg w Betlejem.

Dzień  6

Pobyt nad Jeziorem Genezaret. W czasie tego pobytu nawiedzimy Górę Błogosławieństw - miejsce, z którym tradycja wiąże Jezusowe "kazanie na górze". Jest to wzniesienie górujące nad Jeziorem Genezaret na wysokości 150 m. Nad samym Jeziorem Genezaret odwiedzimy Kościół Cudownego Rozmnożenia Chleba i Ryb. W kościele tym, który wybudowano tu w IV wieku, ołtarzem była skała, na której Jezus miał położyć rozmnażane chleby. Drugim sanktuarium znajdującym się nad samym jeziorem, jest kościółek Prymatu św. Piotra. To tu po raz trzeci ukazał się zmartwychwstały Jezus swoim uczniom wracającym z nieudanego połowu ryb. Następnie spożyli z Nim wspólnie śniadanie złożone z chleba i pieczonych ryb. Skała na której przygotowano wtedy posiłek wznosi się dziś z posadzki kościółka przed jego ołtarzem. Pielgrzymi klęcząc, dotykają skały rękoma i ją całują. Nazywa się Mensa Christi czyli Stół Chrystusa. Nieopodal sanktuarium znajduje się statua Chrystusa i klęczącego przed nim św. Piotra wyznającego mu swoją miłość. Nawiązuje ona do słów Chrystusa wypowiedzianych wtedy w tym miejscu: „Paś baranki moje!” (J 21, 15). Tak zaczęła się trwająca do dziś historia urzędu papieża. Zobaczymy także Dom św. Piotra w Kafarnaum. Nazwa miasta nie jest nigdy wymieniana w Starym Testamencie, wiadomo jednak, że istniało już w II wieku p.n.e. W czasach Chrystusa miało pewne znaczenie będąc miastem nadgranicznym, siedzibą oddziału wojsk rzymskich i miejscem poboru podatku celnego. Jak podaje Ewangelia wg św. Mateusza, Chrystus na początku swej publicznej działalności opuścił rodzinne Nazaret i udał się do Kafarnaum, które stało się jego miastem. To w nim nauczał w miejscowej synagodze, uzdrawiał chorych (teściową Piotra, córkę Jaira, paralityka, sługę centuriona) i wypędzał złe duchy. Msza św. na Górze Błogosławieństw. Na nocleg tego dnia udamy się do Betlejem. Zanim jednak tam dotrzemy będziemy mieli możliwość wejścia do wód Jordanu w miejscowości Yardenit.

Dzień 7

W tym dniu odwiedzimy w Jerozolimie Wzgórze Świątynne (Haram ash-Sharif) - Kopułę Skały, Meczet Al. Aksa, przejdziemy od Bramy św. Szczepana do Kościoła św. Anny. Kościół ten uważany jest za najpiękniejszy przykład architektury krzyżowców w Jerozolimie. Jednak jego popularność wśród pielgrzymów wynika bardziej z tradycyjnych wierzeń, że krypta znajduje się na miejscu domu Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny. Obok kościoła rozciągają się imponujące ruiny, które otaczają biblijną sadzawkę Betesda. Następnie udamy się na Syjon. W czasie naszego przejścia przez Stare Miasto zatrzymamy się przy Ścianie Płaczu – jednego z najbardziej niezwykłych miejsc w całej Jerozolimie, miejsca, w którym Żydzi opłakują zniszczenie i brak świątyni. Syjon to część wzgórza na południe od Starego Miasta. Na tym niewielkim obszarze znajduje się kilka najważniejszych miejsc w Jerozolimie, w tym prawdopodobne miejsce Ostatniej Wieczerzy i mniej prawdopodobne miejsce spoczynku Dawida. Tam też nawiedzimy klasztor i kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, który jest jednym z najbardziej znanych miejsc na Górze Syjon. Odwiedzimy również Kościół św. Piotra In Gallicantu, który stoi według tradycji tam, gdzie apostoł Piotr zaparł się Jezusa. Uważa się, że wcześniej w tym miejscu znajdował się dom najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa. Msza św. w Wieczerniku. Powrót na nocleg do Betlejem.

Dzień 8

Dzień rozpoczniemy od pobytu na krańcach Betlejem gdzie znajduje się Pole Pasterzy, następnie udamy się do Hebronu – palestyńskiego miasta położonego ok. 35 km na południe od Jerozolimy. My udamy się do meczetu-synagogi położonego nad pieczarą zwaną Makrela, w której znajdują się groby Patriarchów. Jest to miejsce pielgrzymek dla muzułmanów, chrześcijan i żydów. Na terenie Hebronu znajduje się również dąb, pod którym według tradycji znajdował się namiot Abrahama. Teren ten wykupił w 1866 Rosyjski Kościół Prawosławny i zlokalizował w sąsiedztwie drzewa monaster Trójcy Świętej i Świętych Praojców. Przed powrotem na nocleg w Betlejem nawiedzimy Betanię, gdzie znajduje się dom  Łazarza i jego Sióstr Marii oraz Marty. Dom w Betanii to miejsce wskrzeszenia Łazarza oraz namaszczenia Jezusa. Msza św. na Polu Pastrerzy.

Dzień 9

Wyjazd na lotnisko do Tel Avivu, skąd nastąpi wylot do Warszawy. Zakończenie pielgrzymki.

Cena: 2830,00 PLN oraz 370,00 USD

Cena obejmuje: Przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie w hotelu - pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami, do pokoju jednoosobowego dopłata 200 USD, śniadania od 2-go do 8-go dnia i obiadokolacje od 2-go do 8 dnia, opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW, bakszysz w wysokości 1 dolara dziennie od osoby dla kierowcy oraz opłaty wstępów przewidzianych w programie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Pielgrzymce prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego. Przy zgłoszeniu wpłacamy zaliczkę w wysokości 500 zł na rachunek biura pielgrzymkowego: AnDa Radosław Bajon, ul. Rynek 25, 63-910 Miejska Górka, nr rachunku bankowego: 27 1500 2110 1221 1000 8124 0000 tytułem "Płocka Pielgrzymka Wiary". Drugą część wpłaty (2330 zł), należy wpłacić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem pielgrzymki. Zaś trzecią część należności (370 dolarów) wpłacamy już na miejscu w czasie trwania pielgrzymki.

© 2008 Diecezja Płocka