CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Newsy

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – 21 września 2013r.
XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna XXXI Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 21 września 2013r. pod hasłem Wierzę - Jestem Widoczny. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w  pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu grupach (dzieci i młodzież). Koszty związane z  uczestnictwem w pielgrzymce to 3 zł od osoby.

 

 

Program Pielgrzymki Dzieci

Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu

9.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby

10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty

10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)

Plac przy sanktuarium św. Stanisława w Rostkowie

ok. 12.00 – przejście poszczególnych dzieci przez Bramę im. Stanisława Kostki w Rostkowie i powitanie poszczególnych grup

13.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Biskup Roman Marcinkowski

14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

 

Program Pielgrzymki Młodzieży

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

16.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby

16.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty

17.00 – spotkanie animuje zespół „Moja Rodzina”

18.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Biskup Roman Marcinkowski

19.30 – koncert zespołu „Porozumienie”

21.00 – Błogosławieństwo i zakończenie pielgrzymki młodzieży

 
Uwagi organizacyjne:
• Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży oraz poproszeni księża i katecheci do poprowadzenia grup dziecięcych.
• Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
• Koszt pielgrzymki wynosi 3 zł od uczestnika.
W dniu 4 września br. o godz. 17.00 w MCEW "Studnia" odbędzie się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży i Dekanalnych Duszpasterzy LSO na którym będzie wręczenie nominacji przez Ks. Biskupa Piotra i  poruszana kwestia Pielgrzymki do Rostkowa.

Pielgrzymka dzieci
• Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
• Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
• Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.
• Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się od razu na plac za kościołem farnym.
• Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
• Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy dekanalnej (dekanalny duszpasterz LSO), odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.
• Organizatorzy zapewniają nagłośnienie dla grup od I do VI (Goście i Przasnysz).
Pielgrzymka młodzieży
• Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
• Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spotkania będzie ogrodzony) i pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).
• Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa wchodzą od godz. 16.00.
• Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
• Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
• Podczas Pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

Informacje policji i służb porządkowych
• Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
• Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
• Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
• W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

© 2008 Diecezja Płocka