CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Newsy

WSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE 20. ROCZNICY BEATYFIKACJI BŁ. ABP. A.J. NOWOWIEJSKIEGO I BŁ. BP. L. WETMAŃSKIEGO

WSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO
DOTYCZĄCE 20. ROCZNICY BEATYFIKACJI
BŁ. ABP. A.J. NOWOWIEJSKIEGO I BŁ. BP. L. WETMAŃSKIEGO

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy św. odprawianej w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108. męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. Wśród nich byli dwaj płoccy pasterze – abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki, i jego biskup pomocniczy Leon Wetmański. W 2019 r. przypada 20. rocznica ich beatyfikacji. Chcąc godnie upamiętnić i przeżyć to ważne dla naszego Kościoła lokalnego wydarzenie, wskazuję inicjatywy, które upamiętnią naszych Płockich Męczenników oraz będą zachętą do troski o współczesnych chrześcijan, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowanie dla imienia Jezus.

1. 16 kwietnia 2019 r. (Wielki Wtorek) – pielgrzymka pracowników instytucji diecezjalnych do Działdowa, miejsca śmierci Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników.
2. 24 maja 2019 r. (piątek) – pielgrzymka młodzieży z Żuromina do Działdowa.
3. 28 maja 2019 r. (piątek), godz. 18.30 – modlitwa przy pomniku bł. abp. A.J. Nowowiejskiego w Płocku, animuje Koło Naukowe WSD w Płocku i Liceum Katolickie w Płocku.
4. 12 czerwca 2019 r. (środa) – wspomnienie liturgiczne 108. Błogosławionych Męczenników II wojny światowej.
5. 16 czerwca 2019 r., godz. 15.00 – obchody diecezjalne w Parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie.
6. W czerwcu - pielgrzymka Akcji Katolickiej z Płocka do Słupna, miejsca internowania Biskupów Męczenników (włączają się ruchy i stowarzyszenia Diecezji Płockiej).
7. 10 października 2019 r. - modlitwa przy pomniku bł. bp. Leona Wetmańskiego w Płocku, animowana przez Dom Leonianum – Piękne życie! i Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej.
8. W listopadzie 2019 r. – sympozjum Akcji Katolickiej, poświęcone prześladowaniu chrześcijan, pod duchowym patronatem Biskupów Męczenników.
9. Dom Leonianum - Piękne życie! – spotkanie poświęcone bł. bp. Leonowi Wetmańskiemu.
10. Szkoły Katolickie w Płocku - wieczory o bł. abp. Antonim J. Nowowiejskim.
11. Płocki Instytut Wydawniczy - wznowienie wybranych publikacji, poświęconych osobom Biskupów Męczenników.
12. Wydział ds. Rodzin i Wydział Duszpasterski - przygotowanie kieszonkowego modlitewnika z modlitwami przez wstawiennictwo Biskupów Męczenników.
13. Wydział ds. Rodzin - przygotowanie tematycznych tzw. czytanek na nabożeństwa majowe.
14. Wydział Katechetyczny - przygotowanie tematycznych scenariuszy katechez o Biskupach Męczennikach dla wszystkich poziomów edukacyjnych.
15. Hurtownia Artykułów Liturgicznych „Sacerdos” - przygotowanie paramentów liturgicznych, materiałów duszpasterskich i różnego rodzaju pamiątek, związanych z osobami Biskupów Męczenników.
16. W czerwcu – List Pasterski Biskupa Płockiego w związku z 20. rocznicą beatyfikacji Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników.
17. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku (kilka punktów zostanie poświęconych Biskupom Męczennikom.
18. W Muzeum Diecezjalnym – stała ekspozycja, poświęcona Biskupom Męczennikom.
19. Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku – promowanie dzieła życia Biskupów Męczenników podczas Niedzieli Powołaniowych.
20. Rzecznik Kurii Diecezjalnej we współpracy z mediami diecezjalnymi, zwłaszcza Katolickim Radiem Diecezji Płockiej i edycją diecezjalną Gościa Niedzielnego, będą̨ na bieżąco zapowiadać́ oraz relacjonować wydarzenia dotyczące uczczenia pamięci Błogosławionych Biskupów Męczenników w Płocku i diecezji.

Płock, dnia 11 lutego 2019 r.
W 161. rocznicę urodzin bł. A.J. Nowowiejskiego

+ Piotr Libera
Biskup Płocki

© 2008 Diecezja Płocka