CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Newsy

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z sezonem ogrzewczym

(do pobrania)

Sezon zimowy niesie ze sobą zagrożenia związane z ogrzewaniem mieszkań – pożary
i zaczadzenia.
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZUJKA NA STRAŻY
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA! prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.
Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada
bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych
warunków ubezpieczenia domu.
Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów
kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny
jest właściciel/zarządca nieruchomości.
Utrzymywanie instalacji grzewczo-kominowych w dobrym stanie technicznym,
spalanie paliw dobrej jakości oraz okresowe czyszczenia kominów jest ekonomiczne
i proekologiczne. Ma zasadniczy wpływ na zmniejszenie emisji toksycznych gazów i pyłów
do atmosfery, a w efekcie zmniejszenie smogu.
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia
i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę
ubezpieczeniową.
Równocześnie zachęcamy do instalacji czujników tlenku węgla oraz dymu - takie
urządzenia mogą uratować zdrowie, a nawet życie mieszkańców. Instalację czujników należy
wykonać w konsultacji z kominiarzem podczas okresowej kontroli lub czyszczenia kominów.

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

© 2008 Diecezja Płocka