CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Newsy

Informacja o Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach
Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie informacji o Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Ośrodek ten realizuje cele wskazane przez Sługę Bożą Matkę Elżbietę Różę Czacką: pomoc w osiągnieciu samodzielności i możliwie pełnej integracji społecznej z jednoczesnym uwzględnieniem wymiaru religijnego wychowanków. List Dyrektora Ośrodka oraz plakaty zostaną przekazane do parafii za pomocą poczty dziekańskiej. Więcej informacji na stronie www.laski.edu.pl.
© 2008 Diecezja Płocka