Badania niedzielnych praktyk religijnych

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski od 40. lat prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Ze względu na trwającą epidemię, będzie to wyjątkowe badanie. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dn. 18 października br. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące działalności bibliotecznej parafii. Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej do 31 października 2020 r.

Formularz 2020